Mina föreläsningar

Samtliga föreläsningar bygger på mina kunskaper som barnmorska inom sexuell och reproduktiv hälsa samt erfarenheter från mitt arbete på ungdomsmottagningen.

Föreläsningar riktade till elever

Syftet med föreläsningarna är att vara en del av eller ett komplement till redan förekommande undervisning i skolämnet ”Sexualitet, samtycke och relationer”.

Årskurs 6

Föreläsningen kan anpassas efter behov men innehåller generellt information om:

 • Kroppens förändring under puberteten
 • Samtycke
 • Sexuell och psykisk hälsa
 • Ungdomsmottagningens arbete

Längd: ca 45 – 60 minuter

Högstadiet/Gymnasiet

Föreläsningen kan anpassas efter behov men innehåller generellt information om:

 • Ungas föreställningar och fördomar om kroppen
 • Samtycke
 • Bra och dåliga relationer
 • Sexuell och psykisk hälsa
 • Sexuell debut
 • Ungdomsmottagningens arbete

Längd: ca 45 – 60 minuter

Föreläsningar riktade till lärare

Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen hos de lärare som undervisar i skolämnet “Sexualitet, samtycket och relationer” samt att inspirera skolor att förbättra sin undervisning i ämnet.

Föreläsningarnas innehåll kan anpassas efter vilken årskurs berörda lärare undervisar i men innehåller generellt:

 • Vikten av förebyggande och främjande arbete
 • Vad vill ungdomar lära sig mer om?
 • Ungas sexuella och psykiska hälsa
 • Riskgrupper för sexuellt riskbeteende
 • Strategier för att utforma en bättre sexualundervisning på just din skola.

Längd: ca 45 – 60 minuter

Föreläsningar riktade till vårdnadshavare

Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen bland vuxna för att ge dem bättre möjlighet att prata med sina barn om sexualitet, samtycke och relationer.

Föreläsningen kan anpassas efter vilken årskurs barnen till berörda vårdnadshavare går i men innehåller generellt information om:

 • vikten av förebyggande och främjande arbete
 • Hur pratar jag med mitt barn om kroppen, sex och relationer?
 • Ungas sexuella och psykiska hälsa
 • Riskgrupper för sexuellt riskbeteende

Längd: ca 45 – 60 minuter

 

Kontakt

 • Katarina Svensson Flood
 • Sexetochreproduktionen@gmail.com